5 marca 2018

Kursy i szkolenia

Oferujemy możliwość przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, doszkalań oraz pokazów dla szkół, firm, organizacji, osób prywatnych oraz grup zorganizowanych. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, profesjonalny sprzęt szkoleniowy oraz zaplecze multimedialne (do łatwiejszego zapoznania oraz przyswojenia tematyki). Kurs każdorazowo zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem certyfikatu poświadczającego pozytywne ukończenie szkolenia. Czas trwania szkolenia: od 1 do 16 godzin Optymalna liczba uczestników: od 6 do 18 osób. Szkolenie obejmuje: -cześć teoretyczną, -cześć praktyczną, -sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenia prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz najnowszymi wytycznymi.